menu

DIANA HOUNSLOW

De oprichting van het Louvre-museum in Lens en de opname van het mijnbekken in UNESCO Werelderfgoed veranderen geleidelijk het gezicht van het grondgebied en trekken nieuwe klanten aan. Om beter te kunnen beantwoorden aan nieuwe noden heeft Pas-de-Calais Tourisme zich gebogen over de waarden van de bestemming en heeft het een studie gemaakt van toekomstige trends. We weten immers dat kennis over deze trends ons veel verder kan brengen in de relatie met de klant, dat het helpt om ons te differentiëren van concurrenten en dat het helpt om waarde te genereren voor onze onderneming.

5 thematische en praktische trendboeken werden uitgewerkt om de aanpak op vlak van design in toeristische producten en diensten te integreren: accommodatie en welzijn, catering en eten, architectuur en ontwikkeling en afgeleide producten.

Om de bestemming AUTOUR DU LOUVRE LENS (ALL) als merk te verankeren, is met de lokale ambachtslieden begonnen met de ontwikkeling van een reeks van ALL afgeleide producten. Ten slotte, om zijn bekendheid te consolideren, werkt de bestemming ALL aan de ontwikkeling van toeristische evenementen met twee belangrijke momenten: een eerste rond het traditionele festival van Sainte Barbe begin december en een tweede gepland in het voorjaar rond het concept van een "maand van zwart '.

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.

Andere Inspiratie

Ruralité Trendboek
01/12 2022
Ruralité Trendboek

Ontdek het Trendboek van Ruralité

Video's van inspirerende toeristische ondernemers
01/08 2022
Video's van inspirerende toeristische ondernemers