menu

Voorwaarden

Wettelijke bepalingen

DEFINITIES

Westtoer, met maatschappelijke zetel te Koning Albert I laan 120, 8200 Brugge, bezit de volgende website: https://www.interreg-ruralite.eu.

Met gebruiker bedoelen we elke natuurlijke en rechtspersoon die de bovengenoemde site bezoekt of informatie op elk computermedium gebruikt.

Gebruik van de website is onderworpen aan de naleving van de hieronder beschreven algemene voorwaarden. Door de site https://www.interreg-ruralite.eu te bezoeken, verklaart u dat u deze algemene gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en zonder voorbehoud hebt aanvaard.

 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op de website https://www.interreg-ruralite.eu is uitsluitend van algemene aard. Ze hebben geen commercieel doel. Ze richten zich daarom niet op de specifieke situatie van een natuurlijke of rechtspersoon en kunnen niet als juridisch, professioneel of persoonlijk advies aan de gebruiker worden beschouwd. De informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd, de beheerder aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van zijn site of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt. Westtoer kan de juistheid van de daarin verstrekte informatie niet garanderen.

De hypertekstlinks die op de website aanwezig zijn en gebruikers naar andere websites leiden, houden geen verantwoordelijkheid van Westtoer in voor de inhoud van deze sites. Westtoer kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de onjuistheid van de verstrekte informatie.

De illustraties op de site zijn hoofdzakelijk afkomstig uit verschillende databases en kunnen niet de verantwoordelijkheid van Westtoer zijn.

 

INTELLECTUELE EIGENDOM

De structuur en de inhoud van de site http://www.interreg-ruralite.eu, met name de teksten, foto's, afbeeldingen en geluiden, zijn het exclusieve eigendom van het partnerschap en worden beschermd door het auteursrecht.

Als zodanig is elke reproductie, weergave, aanpassing, vertaling en/of transformatie, gedeeltelijk of volledig, of overdracht naar een andere site verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het partnerschap.

De overtreding van al deze bepalingen onderwerpt de overtreder en alle verantwoordelijke personen aan de strafrechtelijke en civielrechtelijke sancties waarin de wet voorziet.

 

GEBRUIK VAN COOKIES EN GOOGLE ANALYTICS

Deze site maakt gebruik van Google Analytics, een website-analyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies". Een "cookie" is een klein stukje informatie dat door een website wordt opgeslagen in de internetbrowser van uw computer. Deze "cookie" kan worden opgehaald tijdens een volgend bezoek aan dezelfde site. De site gebruikt "cookies" voor administratieve doeleinden, bijvoorbeeld om uw voorkeuren voor bepaalde soorten informatie op te slaan, zodat u niet telkens dezelfde toetsaanslagen hoeft te herhalen wanneer u onze site bezoekt. De meeste "cookies" werken alleen voor de duur van een sessie of bezoek. Geen enkele bevat informatie waardoor u waarschijnlijk per telefoon, e-mail of post wordt gecontacteerd. U kunt ook uw browser configureren om u te informeren wanneer elke cookie wordt gemaakt of om te voorkomen dat ze worden opgeslagen.

 

TOEPASSELIJKE WETGEVING

Onverminderd specifieke voorwaarden die specifiek zijn voor de verschillende sites waarnaar op deze website wordt verwezen en die door derden worden beheerd, is er een geschil met betrekking tot de site http://www.interreg-ruralite.eu of de inhoud ervan wordt uitsluitend beheerst door Belgisch recht. Alleen de rechtbanken en hoven van Brugge zijn bevoegd.